Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

2066 b27d 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaDagarhen Dagarhen
4129 eca5

Dinohog

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaDagarhen Dagarhen

July 31 2017

Reposted fromedson edson viapikkumyy pikkumyy
9793 f44f
Reposted fromconniesasha conniesasha viablueberries blueberries
3366 91d5
Reposted fromjustsomekat justsomekat viablueberries blueberries
Sprawiał, że śmiałam się w świecie, który doprowadzał mnie do łez.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viapikkumyy pikkumyy
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viapikkumyy pikkumyy
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viapikkumyy pikkumyy
0147 7864
Reposted frompesy pesy viapikkumyy pikkumyy
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viadamagecase damagecase

July 28 2017

Reposted fromNaitlisz Naitlisz viazEveR zEveR
8535 da11
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viazEveR zEveR
6351 980f 500
7217 214e
7520 f064
Reposted fromlaj laj viabeinthe beinthe
4397 cf4d 500
Reposted fromshithappenss shithappenss viabeinthe beinthe

July 21 2017

Najgorsze jest uczucie, gdy odkryjesz coś, co Cię cieszy, zachwyca i... nie masz się tym nawet z kim podzielić. Bo nikogo to i tak nie obchodzi.
Reposted bycannellleshemkelpuszkamilenyimpulsiveekojotekforeverremembermetobecontinuedladymartinimala-mi-w-glanachniemocdragukrolfasolek
Depression...never underestimate and ignore "bad days" of sensitive and broken soul...never!!!
Reposted byBrainy Brainy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl