Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

Reposted byBrainy Brainy
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viagrandma grandma
9617 72c1 500

gaaraofsburbia:

ohgod-awesome-posts:

your golden retriever has evolved into an emerald retriever

no that’s a shiny form

Reposted fromtamuru tamuru viairmelin irmelin

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
6063 fbdf 500
soup navigation
Reposted fromnerdanel nerdanel
2527 893f
Reposted fromgruschenka gruschenka viabylejaka bylejaka
5831 b003 500

illa-sanguine-pythonissam:

Olivier de Sagazan.

8817 0520 500
Reposted fromfindesiecle findesiecle
7380 b4ac
Reposted frommyry myry viasowa sowa
4520 3b77 500
Reposted fromOhJohnny OhJohnny viasowa sowa
2546 59f3 500
Reposted fromlittletea littletea viasowa sowa
9308 a358 500
Reposted fromtfu tfu viasowa sowa
1425 b9ce 500
Reposted fromtfu tfu viasowa sowa

June 07 2017

9123 e411 500
cliche.
Reposted fromsmaller smaller vianerdanel nerdanel
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viabylejaka bylejaka
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viabylejaka bylejaka
5768 76bc 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl