Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2017

3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaChild-Rocking Child-Rocking
7928 e03c 500

freshmoviequotes:

Brother Sun, Sister Moon (1972)

Reposted fromLittleJack LittleJack viablackenedsky blackenedsky
Reposted fromFlau Flau vianerdanel nerdanel
2582 9838
Reposted fromkacperek kacperek vianerdanel nerdanel

May 30 2017

1828 ceaf 500
Reposted fromamatore amatore viaSylvka Sylvka
3367 adf8
Reposted fromshitsuri shitsuri viakompleksdziury kompleksdziury
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viainspirations inspirations
Nie wybaczam.Nie wierzę w drugie, trzecie i dziesiąte szanse. jak ktoś raz Cię wydymał, zrobi to ponownie.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viainspirations inspirations
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viainspirations inspirations
7909 d29d
one of the best movie line  Casablanca 1942
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapannalu pannalu
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viainspirations inspirations

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viainspirations inspirations
5018 5030 500

weavemama:

FINALLY

Reposted frommaryborsellino maryborsellino viametafnord metafnord
6420 26e9
Reposted fromcracknigger cracknigger viabloodrainbow bloodrainbow
9416 22d4
Reposted fromdontbemad dontbemad viacorazblizej corazblizej
9741 a939 500
Reposted fromtfu tfu viaarachnephobic arachnephobic
7937 a2bf 500
Reposted fromtfu tfu
0170 2757 500

Where’s your head at? øjeRum

Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viapannakies pannakies
7678 e89f
Reposted fromtfu tfu viaaknatazs aknatazs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl