Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

8588 23cc 500
Reposted frombestform bestform viaextremschnitzel extremschnitzel
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavigil vigil

Simply Delicious Shower Thoughts with Cookie Monster
3539 8305 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianerdanel nerdanel
4166 2353

November 08 2017

Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapikkumyy pikkumyy
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
2160 9b4b 500
Reposted fromteijakool teijakool via1911 1911
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
1531 2f46
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakmj kmj
I ja się zakochałam tak potwornie, że np. poprosiłam go do tańca - to była piosenka "Gdy tańczę z tobą to świat się uśmiecha'' i on mi odmówił. Ja natychmiast postanowiłam popełnić samobójstwo. I pamiętam, że postanowiłam truć się gazem [...] puściłam gaz i postanowiłam pożegnać się z życiem. I wtedy moja mama zawołała "Agnieszka" czy tam "Agusiu, zupa na stole". I ja wyjęczałam umierającym głosem syreny: "Ale jaka?". I usłyszałam z kuchni: "Pomidorowa". Postanowiłam przed śmiercią jeszcze zjeść jeden posiłek i jakoś mnie ta zupa na tyle wzmocniła, że do tej pory żyję. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viakmj kmj
2539 8be2 500
Reposted fromkaiee kaiee viadotknij dotknij
3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadotknij dotknij
6403 ade6 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viadotknij dotknij
8252 9f6a
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadhoop dhoop
Proszę do mnie napisać. Pisanie jest jak całowanie, tyle że bez ust. Pisanie jest całowaniem głową.
— Daniel Glattauer
Reposted fromsfeter sfeter viakmj kmj
2752 ca00 500
5751 9a58 500
Reposted fromkaiee kaiee viakojotek kojotek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl