Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2017

9226 4f23 500
they certainly do / aka "my big beefy gay wedding"
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viaDagarhen Dagarhen
2760 3c6c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaDagarhen Dagarhen
1314 4908 500
Reposted fromsemantikfrei semantikfrei viaDagarhen Dagarhen
6621 90b5 500
Reposted frommhorrighan mhorrighan viaDagarhen Dagarhen
3890 1df9 500

artblackwhite:

Bending by Spreeuw

Reposted fromantiprodukt antiprodukt viakmj kmj

KOBIETO!

Jeżeli znudziłaś się swojemu facetowi, to koniecznie zrób coś żeby to zmienić. Zacznij ćwiczyć, biegaj, wylewaj siódme poty i schudnij. Zmień kolor włosów i kup sobie nową seksowną bieliznę żeby znowu mu się podobać. Zacznij gotować mu pyszne obiady, piec ciasta i rozpieszczaj go na każdym możliwym kroku!

ŻARTOWAŁEM!

Jesteś piękna, mądra i warta wszystkiego . Na świecie jest ogromna liczba mężczyzn, którzy daliby wszystko żeby być z Tobą. Pamiętaj – nieważne jak bardzo będziesz się starała być „doskonała” – dla niewłaściwych osób nadal nie będziesz wystarczająca. Nieważne jak bardzo będziesz „niedoskonała” – dla właściwych osób będziesz po prostu idealna.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakmj kmj
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaCut Cut

December 21 2017

Reality will break your heart 
Survival will not be the hardest part 
It’s keeping all your hopes alive 
When all the rest of you has died 
So let it break your heart 
— 26
Boris Groh "Night walking"

December 16 2017

4804 2933 500

November 16 2017

8588 23cc 500
Reposted frombestform bestform viaextremschnitzel extremschnitzel
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavigil vigil

Simply Delicious Shower Thoughts with Cookie Monster
3539 8305 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vianerdanel nerdanel
4166 2353

November 08 2017

Niektórzy ludzie, widząc łagodność i wrażliwość, nie mają dość inteligencji, żeby zrozumieć, na co patrzą. Postrzegają to jako słabość i żerują na niej.
— Sharon Bolton
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapikkumyy pikkumyy
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl